Hľadať produkt
Podrobné vyhľadávanie...

Kategórie Výrobcovia
TOPlist

Kreditná politika


     Klienti, ktorí s našou firmou spolupracujú dlhodobo, majú možnosť dojednania tzv. kreditu pre odber tovaru na faktúru s termínom splatnosti 7-14 dní. Písomnú žiadosť o dojednanie kreditu prosím adresujte na vedúceho obchodného oddelenia. K tejto žiadosti priložte nasledujúce informácie o Vašej firme:
     Profil firmy, obrat za minulý rok, overený výpis z obchodného registra - nie starší ako tri mesiace, živnostenský list, osvedčenie o registrácii platcu DPH, zodpovědná osoba ručící za poskytnutý kredit. Na základě těchto podkladů s Vámi bude podepsána smlouva o kreditu.
     Pre výšku kreditu sa posudzujú vyššie uvedené údaje spolu s veľkosťou Vašich mesačných odberov a platobnou bilanciou v našej firme. Pokiaľ má klient dojednaný kredit, je mu zasielaný tovar spolu s faktúrou (platba po dodávke). Platba se potom prevádza pod variabilným symbolom čísla faktúry.


Platobné podmienky


     POZNÁMKA: Žiadame všetkých klientov, aby nám posielali aktualizované výpisy z obchodného registra a informovali nás o všetkých podstatných zmenách (zmena adresy, čísla účtu, telefónu, faxu, pripojenia na internet, ...). Pri objednávkach je vyžadovaná platba vopred, prípadne v hotovosti pri osobnom odbere tovaru. Platba vopred se realizuje prostredníctvom proforma faktúry, ktorá je výzvou k prevedeniu zálohovej platby na náš účet ( pod variabilným symbolom čísla proforma faktúry ). Proforma faktúry sú klientovi faxované ihneď po vystavení a následne sú zasielané poštou. Ihneď po zaplatení zálohovej platby na náš účet je tovar expedovaný. K zásielke je priložený daňový doklad - faktúra, na ktorej je uvedené, že čiastka bola zálohovo uhradená.
     Ako doklad o zaplatení zálohovej faktúry nemožno považovať kópiu príkazu k úhrade. Pre rýchlejšie vybavenie expedície je možné pri osobnom odbere predložiť originál výpisu z účtu, kde je uvedené, že prebehla platba na náš účet.